Wednesday, June 2, 2010

Kaum Muslimin diserang dan dicatur oleh musuh dengan sesuka hati

Telah bersabda Rasulullah SAW: " Hampir sahaja umat-umat (selain kamu) merebutkan kamu dari segala penjuru sebagaimana orang yang sedang makan (dalam suatu hidangan) memperebutkan semangkuk makanan mereka. Para sahabat bertanya: Apakah jumlah kita (umat Islam) sedikit pada waktu itu wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab: Pada saat itu jumlah kamu banyak, akan tetapi keadaan kamu tak ubahnya seperti buih di permukaan air bah, di dalam hati musuh-musuhmu telah hilang ketakutan terhadap kamu, kerana di dalam hatimu telah terdapat penyakit Al-Wahan. Para sahabat bertanya: Apakah Al-Wahan itu Rasulullah? Baginda bersabda: Cinta dunia dan takut mati." (Hadis hasan, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya dan dalam Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim dari Thauban maula (bekas hamba) Rasulullah SAW)
Telah terbukti bahawa musuh-musuh umat Islam telah berebut-rebutan menyerang dan mencatur umat Islam sejak jatuhnya khalifah Islamiyah bermula ketika kejatuhan Baghdad di tangan Tartar hinggalah di tangan manusia durjana yang berdosa kepada dunia Islam, iaitu "Mustafa Kamal Attaturk", sejak itu umat Islam terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang saling bermusuhan disebabkan oleh kepentingan dan cita-cita dalam negeri masing-masing (peribadi) sedangkan segala permusuhan tersebut tidak terlepas dari senario halus (rahsia) dan perencanaan syaitan dan pegikut-pengikutnya dengan slogan:"Hancurkan Islam dan musnahkan pemeluknya."

Maka, setelah itu jadilah negara-negara Islam sebagai negara-negara kecil yang saling bermusuhan yang telah dibahagi-bahagi (dicatur) oleh negara-negara salib (Kristian) dan Yahudi mengikut kuasa-kuasa tertentu dunia yang telah mereka sepakati sebelumnya (baik di zaman penjajahan imperialis ataupun pada zaman sekarang).

Keadaan kita (umat Islam) tak ubahnya seperti mangsa yang lemah yang ditarik-tarik oleh kuku tajam dan taring binatang buas yang tidak lain hanya tahu dan berhasrat untuk memenuhi nafsu dan memenuhi perutnya sahaja.Para pengkaji sejarah Islam, sepakat merumuskan bahawa Mustafa Kamal Attaturklah orang yang bertanggung jawab menumbangkan dan menghancurkan sistem kekhalifahan Islam dan menggantinya dengan sistem "sekularisme". Puncanya kerana umat Islam telah cinta kepada dunia dan takut mati. Lalu jiwa dan akal mereka menjadi lemah, mereka gerun kepada musuh dan musuh pula menjadi berani mencatur mereka. Itulah petanda dan alamat yang telah terjadi hari ini. Wallahua’lam

Kategori: Tanda-tanda kecil kiamat yg pada abad-abad terakhir Islam hingga zaman sekarang 

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails